SR HT Vinh – T3 – 1300m2 – showroom nội thất nhập khẩu – Vinh nghệ an