M’s HOUSE – Penthouse 300m2 T-Place

M’s HOUSE

Xem Thêm Video Tại Đây!

Địa chỉ

Tplace, 30a Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Khách hàng

Cá Nhân

Diện tích

300m2

Năm Hoàn Thành

2020