K’S HOUSE

K’s HOUSE

Địa chỉ

Sơn Tây, Hà Nội

Khách hàng

Cá Nhân

Diện tích

500m2

Năm Hoàn Thành

2021