H’s HOUSE

H’s HOUSE

Địa chỉ

H11, khu biệt thự Starlake, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Khách hàng

Cá Nhân

Diện tích

600m2

Năm Hoàn Thành

2020